Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

Zberňa odpadu

Žilinčania môžu v zberných dvoroch bezplatne odovzdať
500 kg odpadu na osobu a rok.

Zberňa odpadov Žilina

Adresa zberne odpadov: Jánošiková 14, 010 01 Žilina
Prevádzkovateľ
: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Číslo povolenia: OU-ZA-OSZP3-2016/016073-003/Deb
Vydal: Okresný úrad Žilina, dňa 27.04.2016
Vedúci zberne odpadu: Bc. Juraj Hollý

Kontakt na zberňu odpadov: +421 918 842 955

Odoberané odpady

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarivky a výbojky
 • autobatérie, monočlánky, akumulátory
 • druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly)
 • motorové, prevodové oleje, obaly z olejov
 • farby, lepidla, obaly z farieb
 • veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, …)
 • drobný stavebný odpad (obklady, dlažby … do objemu 1 meter kubický)

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 10:00 -18:00 hod
Sobota 8:00 – 12:00 hod

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)
Maximálna hmotnosť odpadu vrátane vozidla: do 5 ton

 

 

Zberňa odpadov Žilina – Považský Chlmec

Adresa zberne odpadov: Považský Chlmec, za zrekultivovanou skládkou
Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Číslo povolenia: OU-ZA-OSZP3-2016/016070-003/Deb
Vydal: Okresný úrad Žilina, dňa 26.04.2016
Vedúci zberne odpadu: Bc. Juraj Hollý
Kontakt na zberňu odpadov: +421 918 842 978

Odoberané odpady

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarivky a výbojky
 • autobatérie, monočlánky, akumulátory
 • druhotné suroviny (papier, sklo, plasty, VKM, kovové obaly)
 • motorové, prevodové oleje, obaly z olejov
 • farby, lepidlá, obaly z farieb
 • objemný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, …)
 • drobný stavebný odpad (obklady, dlažby … do objemu 1 m3)
 • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva)

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 10.00 – 18.00 hod.
Sobota  08.00 – 12.00 hod.

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)
Maximálna hmotnosť odpadu vrátane vozidla: do 5 ton

Zberňa odpadov Prievidza 

Adresa zberne odpadov: Garážová 1, Prievidza
Prevádzkovateľ
: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Číslo povolenia: OU-PD-OSZP-2016/008334
Vydal: Okresný úrad Prievidza, dňa 15.04.2016
Vedúci zberne odpadu: Anton Pračko

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 08:00 -16:00 hod 
Sobota 8:00 – 13:00 hod 

Odoberané odpady

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • žiarivky a výbojky
 • autobatérie, monočlánky, akumulátory 
 • druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly) 
 • motorové, prevodové oleje, obaly z olejov 
 • farby, lepidla, obaly z farieb 
 • veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, …)
 • drobný stavebný odpad (obklady, dlažby … )
 • biologicky rozložiteľné odpady

Zberňa odpadov v Dolnom Hričove

Adresa zberne odpadov: Dolný Hričov, priemyselná zóna obce

Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Číslo povolenia: OU-ZA-OSZP3-2016/022461-003/Deb 
Vydal: Okresný úrad Žilina, dňa 14.06.2016
Vedúci zberne odpadu: Bc. Juraj Hollý
Kontakt na zberňu odpadov: +421 41 724 67 49

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok 07:00 -15:00 hod 

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk