Slide 1

T+T, a.s.

Životné prostredie by malo zostať také prirodzené a krásne ako je len možné. Triedením a recykláciou odpadu môžete významnou mierou prispieť aj vy.

Slide 1

Zberný dvor

Po - Pia: 10.00 - 18.00h.,
So: 8.00 - 12.00h.

Slide 1

40 000 ton

komunálneho odpadu ročne spracujeme
na alternatívne palivo pre cementárne

Slide 1

Veľkokapacitné kontajnery

OBJEDNÁVKY:
tel.: 0908 936 376 / 0908 936 375

Slide 1

Prečo separovať?

Efektívne zhodnocovanie - trvalá udržateľnosť
s nízkou environmentálnou záťažou

previous arrow
next arrow

Odvoz odpadu

Odvoz odpadu je jedna z nosných činností T+T, a.s.
V Žilinskom kraji ide o zvozovú oblasť s 365 tisíc
obyvateľmi, čo reprezentuje 7% slovenského trhu.

Odvoz odpadu je zabezpečovaný modernými vozidlami MERCEDES-BENZ s nadstavbami FAUN s lineárnym stláčaním, resp. rotačným stláčaním. Spoločnosť postupne unifikovala vozidlový park, vrátane nadstavieb vozidiel a univerzálnymi výklopníkmi na zberné nádoby 110 – 1100 litrov. Veľkokapacitné kontajnery do objemu 10 m3 sú zvážané ramenovými nakladačmi MERCEDES-BENZ, od 10 m3 do 35 m3 naťahovacími kontajnermi na vozidlách MERCEDES-BENZ.

Od roku 2002 zabezpečuje spoločnosť odvoz odpadu kontajnermi ABROLL a lisovacími kontajnermi objemov 20 – 40 m3 na vozidlách MERCEDES-BENZ s naťahovacími systémami KURTA a PALFINGER. Spoločnosť zabezpečuje komplexne odpadové hospodárstvo hypermarketov na území mesta Žilina aj v okolitých mestách. Firma postupne zavádza plastový program zberných nádob objemov 120 – 1100 litrov.

V mestách Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Žiar nad Hronom a Prievidza je zavedený separovaný zber odpadu v druhovej skladbe sklo, plasty, papier, kovy a kompozitné obaly.

Na stredisku v Hričove je moderne vybavená opravárenská kapacita, vozidlá sú garážované, šatne pre zamestnancov moderne vybudované a priestory pre technický manažment tvoria slušný štandard. Inovácii vozidiel a obslužnej techniky je venovaná náležitá pozornosť a starostlivosť, investičný rozvoj spoločnosti je na vysokej úrovni konkurujúcej zahraničným odpadárskym spoločnostiam.

"Flotila zberových vozidiel ECONIC"

Prehrať video

„Vyprázdňovanie polopodzemných
kontajnerov Elkoplast SemiQ v Bytči”

Prehrať video

„Vyprázdňovanie polopodzemných
kontajnerov MOLOK”

PROJEKT

Intenzifikácia
zhodnotenia
a energetického
využitia
komunálneho
odpadu
(Fotogaléria)

PROJEKT

Separovaný zber
odpadu
(Fotogaléria)

OBJEDNÁVKY VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV

Tel.: 0908 936 376
/ 0908 936 375
teate@t-t.sk