Galéria

Juraj Smatana - štátny tajomník MŽP na návšteve v areáli Hričov 5461202107071941
Návšteva primátora mesta Žilina 8775201904160904
Zrekultivovaná Skládka odpadov Žilina – Považský Chlmec 4179201901081003
Flotila zberových vozidiel ECONIC 3624201707030945
Projekt Separovaný zber 1970201306260956
Projekt Intenzifikácia 3023201306260929
Foto #1 3087201306110811

Videa