Dokumenty

fef42cf0ad
2024
Thumb oznmenieorozmiestnenvekokapacitnchkontajnerovilina.pdf application/pdf

334.86 KB 21. septembra 2023
Thumb zberbiologickyrozloitenhoodpadubudatnzdubniezstranie.pdf application/pdf

433.52 KB 21. septembra 2023
2023
Thumb naturpackza1_polrok2023zverejovandaje.pdf NATUR-PACK za 1. polrok 2023 Zverejňované údaje application/pdf

236.73 KB 28. augusta 2023
Thumb ozvelekosn_o_za1_polrok2023zverejovandaje.pdf OZV ELEKOS n.o. za 1. polrok 2023 Zverejňované údaje application/pdf

233.72 KB 28. augusta 2023
Thumb ozvnaturpack20222polrokzverejovandaje.pdf OZV Natur-Pack 2022 - 2 polrok Zverejňované údaje application/pdf

174.78 KB 28. februára 2023
Thumb ozvelekos20222polrokzverejovandaje.pdf OZV Elekos 2022 - 2 polrok Zverejňované údaje application/pdf

173.93 KB 28. februára 2023
2022
Thumb rozhodnutienovskldkaodpadoviarnadhronomzmenaintegrovanhopovolenia.pdf Rozhodnutie - Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom zmena integrovaného povolenia application/pdf

333.56 KB 6. decembra 2022
Thumb rozhodnutie_sizp_integrovanpovoleniezmenaintenzifikciadolnhriov.pdf Rozhodnutie SIZP integrované povolenie zmena - Intenzifikácia Dolný Hričov application/pdf

643.54 KB 24. novembra 2022
Thumb zmenarozhodnutiaokresnhoraduoptickseparanlinka.pdf Zmena rozhodnutia Okresného úradu - Optická separačná linka application/pdf

231.86 KB 18. februára 2022
Thumb ZmenaRozhodnutiaOU_DolnyHricov.pdf Zmena rozhodnutia Okresného úradu - Zberne odpadov Dolný Hričov application/pdf

181.99 KB 2. februára 2022
2021
Thumb PrevadzkovyPoriadokJanosikova.pdf Prevádzkový poriadok Zberňa odpadov Žilina - Jánošíková application/pdf

682.42 KB 28. decembra 2021
Thumb PrevadzkovyPoriadokPCH.pdf Prevádzkový poriadok Zberňa odpadov Žilina - Považský Chlmec application/pdf

663.66 KB 28. decembra 2021
Thumb rozhodnutiezberneodpadovdolnhriovnoplatnod1_1_22.pdf Rozhodnutie zberne odpadov Dolný Hričov application/pdf

392.06 KB 21. decembra 2021
Thumb rozhodnutiezbernaodpadovprievidza2021.pdf Rozhodnutie Zberňa odpadov Prievidza 2021 application/pdf

225.14 KB 21. októbra 2021
Thumb potvrdenieoregistraciizberobchoddoprava.pdf Potvrdenie o registrácii - zber, obchod, doprava application/pdf

437.32 KB 15. októbra 2021
Thumb rozhodnutiePred.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova - zmena predĺženie application/pdf

193.34 KB 14. apríla 2021
Thumb Suhlas_NO_nakladanie_preprava_predlzenie.pdf Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy - predĺženie application/pdf

434.44 KB 7. apríla 2021
Thumb Suhlas_NO_preprava.pdf Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov application/pdf

308.98 KB 7. apríla 2021
Thumb 2021certifikat900114001.pdf 2021 Certifikát 9001_14001 application/pdf

177.51 KB 20. januára 2021
Thumb 2021certifikat45001.pdf 2021 Certifikát 45001 application/pdf

166.72 KB 20. januára 2021
2020
Thumb rozhod_compo2020.pdf Rozhodnutie Kompostáreň Hričov Compo 2020 application/pdf

315.24 KB 30. novembra 2020
Thumb rozhodnutieoptickseparanlinka2020.pdf Rozhodnutie Optická separačná linka 2020 application/pdf

607.6 KB 30. novembra 2020
Thumb Rozhodnitie_Intenzif_Hricov_2020_zmena.pdf Rozhodnutie Intenzifikácia 2020 - zmena IP BAT application/pdf

380.86 KB 29. mája 2020
Thumb Rozhodnutie_Zberna_PCH_2020.pdf Rozhodnutie Zberňa Považský Chlmec zmena 2020 application/pdf

361.7 KB 29. mája 2020
Thumb Rozhodnutie_Dolny_Hricov_zmena_2020.pdf Rozhodnutie Zberňa Dolný Hričov - zmena 2020 application/pdf

357.72 KB 8. apríla 2020
Thumb 2020_Intenz_rozhod_doplnenie.pdf Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho odpadu - doplnenie application/pdf

232.08 KB 3. marca 2020
Thumb 2020certifikat900114001.pdf 2020 Certifikát 9001 14001 application/pdf

189.85 KB 20. januára 2020
Thumb 2020certifikat45001.pdf 2020 Certifikát 45001 application/pdf

178.76 KB 20. januára 2020
Thumb Rozhodnutie_Suhlas_PD.pdf Rozhodnutie Súhlas Triediaca linka s lisovaním Prievidza application/pdf

81.84 KB 3. januára 2020
Thumb Rozhodnutie_PD_PP.pdf Rozhodnutie prevádzkový poriadok Triediaca linka s lisovaním Prievidza application/pdf

74.77 KB 3. januára 2020
2019
Thumb prepravnyporiadok.pdf Prepravný poriadok application/pdf

624.33 KB 27. septembra 2019
Thumb Rozhodnutie-zmenaIP-PovChlmec.pdf Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia Skládka odpadov Pov. Chlmec application/pdf

544.69 KB 21. mája 2019
Thumb rozhodnutieOUPChlmec-zmena.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Považský Chlmec zmena application/pdf

259.13 KB 2. apríla 2019
Thumb rozhodnutieOUJanosikovaZmena.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova zmena application/pdf

259.14 KB 2. apríla 2019
Thumb rozhodnutieOU-DHricov-zmena.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov zmena application/pdf

263.35 KB 2. apríla 2019
Thumb rozhodnutieOUtriediacalinkaprievidza-zmena.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka Prievidza zmena application/pdf

425.19 KB 2. apríla 2019
2018
Thumb 1rozhodnutiezmenaipskldkaodpadoviarnadhronom.pdf Rozhodnutie – zmena IP Skládka odpadov Žiar nad Hronom application/pdf

367.7 KB 28. novembra 2018
Thumb 1potvrdenieouzavretskldkyodpadovilinapovaskchlmec.pdf Potvrdenie o uzavretí Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec application/pdf

368.06 KB 28. novembra 2018
Thumb 1kolaudanrozhodnutierekultivcieskldkyodpadovilinapovaskchlmec.pdf Kolaudačné rozhodnutie rekultivácie Skládky odpadov Žilina – Považský Chlmec application/pdf

731.5 KB 28. novembra 2018
Thumb potvrdenieoregistrciizberobchodovanieprepravaodpadu.pdf Potvrdenie o registrácii - zber - obchodovanie - preprava odpadu application/pdf

236.22 KB 28. marca 2018
Thumb rozhodnutieintegrovanpovolenieiarnadhronomzmena2018vs.pdf Rozhodnutie Integrované Povolenie Žiar nad Hronom zmena 2018 VS application/pdf

710.33 KB 14. marca 2018
Thumb 2018certifikat18001.pdf 2018 Certifikát 18001 application/pdf

228.06 KB 20. januára 2018
Thumb rozhodnutieinpekcieivotnhoprostrediabbiarnadhronomzmena2017.pdf Rozhodnutie Inšpekcie životného prostredia BB - Žiar nad Hronom zmena 2017 application/pdf

3.18 MB 18. januára 2018
2017
Thumb 2017rozhodnutietriediacalinkapdzmena.pdf 2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD zmena application/pdf

779.62 KB 25. augusta 2017
Thumb 2017rozhodnutietriediacalinkapdpp.pdf 2017 Rozhodnutie Triediaca linka PD PP application/pdf

610.84 KB 25. augusta 2017
Thumb 2017rozhodnutieipbytamikovzmenaodplynenie.pdf 2017 Rozhodnutie IP Bytča - Mikšová zmena odplynenie application/pdf

1.89 MB 25. augusta 2017
Thumb rozhodnutie_ip_skladka_odpadov_pch_2016.pdf Rozhodnutie IP skládka odpadov PCH application/pdf

6.09 MB 25. januára 2017
Thumb 2017certifikat900114001.pdf 2017 Certifikát 9001 14001 application/pdf

229.71 KB 20. januára 2017
2016
Thumb rozhodnutiezhromaovanienebezpenchodpadov.pdf Rozhodnutie zhromažďovanie nebezpečných odpadov application/pdf

867.06 KB 28. septembra 2016
Thumb rozhodnutieintenzifikciazhodnoteniaaenergetickhovyuitia2016ippp.pdf Rozhodnutie Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia 2016 IP_PP application/pdf

726.25 KB 4. augusta 2016
Thumb rozhodnutieshlasprevdzkovaniekompostrechlmec2016.pdf Rozhodnutie súhlas prevádzkovanie Kompostáreň Chlmec 2016 application/pdf

1 MB 28. júla 2016
Thumb rozhodnutieprevadzkovyporiadokkompostrechlmecpp2016.pdf Rozhodnutie prevadzkovy poriadok Kompostáreň Chlmec PP 2016 application/pdf

470.92 KB 28. júla 2016
Thumb rozhodnutietiepkovadrevnhoodpaduzmenapp2016.pdf Rozhodnutie Štiepkovač drevného odpadu zmena PP 2016 application/pdf

485.64 KB 27. júla 2016
Thumb rozhodnutieprevdzkovporiadokkompostrehriovpp2016.pdf Rozhodnutie prevádzkový poriadok Kompostáreň Hričov PP 2016 application/pdf

468.64 KB 27. júla 2016
Thumb rozhodnutieprevdzkovaniazariadeniakompostrehriov2016.pdf Rozhodnutie prevádzkovania zariadenia Kompostáreň Hričov 2016 application/pdf

1.01 MB 27. júla 2016
Thumb rozhodnutienookresza2016.pdf Rozhodnutie NO okres ZA 2016 application/pdf

1.24 MB 27. júla 2016
Thumb rozhodnutienaprepravunosr2016.pdf Rozhodnutie na prepravu NO SR 2016 application/pdf

968.63 KB 27. júla 2016
Thumb rozhodnutieprevdkovaniezariadeniatriediarepov_chlmec2016.pdf application/pdf

858.76 KB 29. júna 2016
Thumb rozhodnutieprevdzkovporiadoktriediarepov_chlmecpp2016.pdf application/pdf

471.98 KB 27. júna 2016
Thumb rozhodnutieokresnhoraduzberaodpadovdolnhriov.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Dolný Hričov application/pdf

1.05 MB 23. júna 2016
Thumb 2016potvrdenieoregistrciizberaprepravaodpadu1.pdf 2016 Potvrdenie o registrácii - zber a preprava odpadu application/pdf

1.11 MB 16. júna 2016
Thumb 2016potvrdenieoregistrciii.pdf 2016 Potvrdenie o registrácii application/pdf

2.84 MB 16. júna 2016
Thumb rozhodnutieokresnhoraduzberaodpadovpobokattprievidza.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov pobočka T+T Prievidza application/pdf

1.35 MB 23. mája 2016
Thumb rozhodnutieokresnhoradutriediacalinkaslisovanmpobokattprievidza.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Triediaca linka s lisovaním pobočka T+T Prievidza application/pdf

426.93 KB 23. mája 2016
Thumb rozhodnutieokresnhoraduzberaodpadovjnoikova.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa odpadov Jánošikova application/pdf

2.4 MB 20. mája 2016
Thumb rozhodnutieokresnhoraduzberapovaskchlmec.pdf Rozhodnutie Okresného úradu - Zberňa Považský Chlmec application/pdf

2.26 MB 20. mája 2016
2015
Thumb 2015certifikat18001.pdf 2015 Certifikát 18001 application/pdf

191.65 KB 20. januára 2015
2014
Thumb 2014certifikat900114001.pdf 2014 Certifikát 9001 14001 application/pdf

217.25 KB 20. januára 2014
2012
Thumb 2012certifikat18001.pdf 2012 Certifikát 18001 application/pdf

191.07 KB 20. januára 2012
2011
Thumb 2011certifikat900114001.pdf 2011 Certifikát 9001 14001 application/pdf

180.49 KB 20. januára 2011
2008
Thumb 2008certifikat900114001.pdf 2008 Certifikát 9001 14001 application/pdf

181.56 KB 20. januára 2008
2005
Thumb 2005certifikat900114001.pdf 2005 Certifikát 9001 14001 application/pdf

317.96 KB 20. januára 2005

72